Selecteer een pagina

PORTFOLIO

Stichting de zorgboog

Concept 1: Gents of Care
Om het motto ‘Going Home’ te versterken is het Gents of Care concept een schakel tussen de opname bij de Zorgboog en het naar huis gaan. Dit neemt eventuele onduidelijkheid over ‘hoe het nu verder moet’ bij de MANtelzorger weg. Als de zorgbehoevende weer thuis is kan de MANtelzorger zich aanmelden op een speciaal platform via de website van de Zorgboog. Hij wordt dan gekoppeld aan een persoonlijke groep. De andere mannen waarmee de verzorger in een groep wordt geplaatst, wonen in de buurt en dragen een gelijkwaardige zorglast.

De online community zorgt ervoor dat de MANtelzorgers steun krijgen van elkaar, iets waar de Zorgboog zich mee kan onderscheiden van andere zorginstellingen. Door middel van deze community kunnen de MANtelzorgers af en toe de zorg overdragen en als tegenprestatie ook overnemen van de andere leden. Zij plannen samen de zorg en krijgen hier vanuit de Zorgboog een persoonlijke agenda voor. Deze houdt rekening met het fulltime werkrooster van de MANtelzorgers. Hierdoor wordt er meer vrijheid gecreëerd in het leven van deze MANtelzorgers. De activiteiten die zij in hun vrije tijd al ondernamen kunnen zo meer in stand worden gehouden. Doordat de leden van de community in dezelfde situatie zitten, kan de doelgroep ook hulp vragen en hierdoor ontstaat er een groepsgevoel.

Concept 2: CareTrade
CareTrade is een ruilsysteem dat inspeelt op
de huidige ruil- en deeleconomie waarbij een derde partij zorg kan verlenen aan de partner, ouder of naaste (zorgbehoevende) van de fulltime werkende mannelijke mantelzorger: MANtelzorger. Dit in ruil voor bij-voorbeeld een overnachtingsplaats bij de zorgbehoevende thuis. Daardoor wordt de MANtelzorger tijdelijk ontlast en kan hij zelf eens een avond uit. Deze persoon die zich aanmeldt om zorg te verlenen doet dit bij de Zorgboog en wordt van tevoren gescreend. Vervolgens krijgt hij of zij een online profiel met toegang tot andere gebruikersprofielen van MANtelzorgers en de persoon voor wie zij zorg verlenen (zij vormen samen één profiel).

De zorg die zal moeten worden verleend aan de zorgbehoevende zal altijd laagdrempelig zijn. Dit zullen activiteiten zijn als koken, schoonmaken of de was doen. Er zal van te voren concreet worden vastgesteld wat er als tegenprestatie voor de overnachting gevraagd zal worden en er is sprake van een borgsom. Dit concept speelt in op de groeiende vraag naar mantelzorg in de toekomst. Om je aan te mogen melden als zorgbehoevende moet je cliënt zijn bij de Zorgboog. Er zal vanuit de Zorgboog per cliënt bepaald worden wat voor zorg hij of zij nodig heeft. Na de screening vanuit de Zorgboog moet de zorgverlener die overnacht in ruil voor zorg eenmalig een bedrag betalen. Ook krijgt hij of zij ondersteuning door middel van een mobiele applicatie om zo gemakkelijk in te loggen op het online profiel. Dit zorgt ervoor dat de Zorgboog een onderscheidende rol kan aannemen op het gebied van mantelzorg in de toekomst en cliënten voldoende ondersteuning krijgen in hun revalidatieproces.

Alleen de presentatie is te zien op deze portfolio pagina. Voor de uitwerking kun je contact opnemen via het contactformulier, een DM op social of door een mailtje te sturen naar daphne@maanlichtbijdag.nl. 

Conceptontwikkeling en positionering

Jaar 2016
Opdrachtgever Stichting de Zorgboog