Selecteer een pagina

PORTFOLIO

Theaters Tilburg

Op 9 september 2015 verzorgde Saskia Lammers de briefing van Theaters Tilburg. Uit deze briefing kwam naar voren dat het Theaters Tilburg ontbrak een onafhankelijke blik van buitenaf te hebben, omdat het personeel zo verweven is met de organisatie. Tevens ontbrak er inspiratie om een scherpere blik op de toekomst van het theater te vormen. Wij als studenten van International Lifestyle Studies springen op dit moment in en bekijken Theaters Tilburg van buitenaf.

Tijdens de briefing kwamen meerdere problemen waar het theater mee te maken had aan bod. Aangezien het voor ons niet haalbaar was om alle problemen te behandelen, hebben we per onderwerp door middel van deskresearch gekeken of deze problemen terug gevonden konden worden in andere bronnen. Tijdens de zoektocht naar het probleem wat we met dit rapport aan wilden pakken, stuitten we meerdere malen doelgroepen die niet verbonden worden met het theater. In het vooronderzoek is er veel informatie gevonden over schoolkinderen met betrekking tot het theater en de effecten van theaterparticipatie op persoonlijke als sociale ontwikkeling.

Voor dit onderzoek is er gekozen voor een centrale onderzoeksvraag met daarbij vier deelvragen. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Welke ontwikkelingen zijn er zichtbaar om Theaters Tilburg en de schoolkinderen 6 tot en met 12 jaar te verbinden om zo de quality of life van de doelgroep te verbeteren’. Deze onderzoeksvraag is op basis van vooronderzoek tot stand gekomen. Voor het analyseren van het theater is er voor gekozen om gebruik te maken van de DOTS-analyse. Hierbij worden 4 afzonderlijke analyses gemaakt, waaronder de doelgroep, opdrachtgever, trends en sector. De centrale onderzoeksvraag is de leidraad voor het onderzoek, echter staat per analyse een andere deelvraag centraal. De antwoorden op de deelvragen vormen uiteindelijk gezamenlijk het antwoord op de centrale onderzoeksvraag.

Onderzoeksrapport 

Jaar 2015
Opdrachtgever Theaters Tilburg, Fontys